Siste nytt

Informasjon om fordeling av LAM midler for 2018 er lagt ut

Informasjonen om fordelingen og summer finner dere under fanen Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Sammenslåing av Ski og Oppegård kommune pr 01.01.2020

Den 1. januar 2020 blir Ski kommune slått sammen med Oppegård kommune og blir til Nordre Follo kommune.

For å bidra til en god overgang så ønsker man å ha arrangementer eller varige aktiviteter som skaper samhandling og kommunikasjon på tvers i den nye kommunen. For idretten i den nye kommunen kan dette være en god mulighet til å få markert overgangen på en spennende måte, men det vil også være en god mulighet til å få i gang nye, varige idrettsaktiviteter.

Gode ideer vil få god hjelp til å bli suksesser, både med markedsføring og om det skulle være behov for økonomisk støtte. 

Se dette dokumentet for søknad og mer informasjon:

 http://www.nordrefollo.kommune.no/getfile.php/4174840.2585.mq7qutitzwkknn/TILSKUDDSORDNING+FOR+IDENTITETSBYGGENDE+KULTURARRANGEMENTER+OG+PROSJEKTER+I+SKI+OG+OPPEGÅRD+I+2018+OG+2019+%283%29.pdf

Styret
Ski Idrettsråd

Siste styremøtereferat:

Siste styremøtereferat: Referat styremøte 02.11.18 - anleggsprioritering