Årsmøter

Utsatt årsmøte for 2017 tirsdag 08.05.18

Utsatt årsmøte for 2017 avholdes tirsdag 8. mai 2018 kl. 18.00 på Waldemarhøy i Ski

Saksliste og nødvendige vedlegg fremkommer av linkede dokumenter under.

Regnskapet er hos revisor og ikke ferdig revidert. Med en gang regnskapet er ferdig revidert vil vi sende dette ut.

NB! På sakslisten står start kl. 19.00, men det er kl. 18.00 årsmøtet starter!

02.05.18: Nye oppdaterte sakspapirer er lagt ut; ref. e-post sendt ut i dag til alle lag om at det kom med 2 dokumenter som var i feil versjon.

Årsmøte for 2017

Årsmøte for 2017 avholdes tirsdag 10. april 2018 på Waldemarhøy i Ski

Saksliste og nødvendige vedlegg fremkommer av linkede dokumenter under.

Årsmøte for 2016

Årsmøte for 2016 avholdes tirsdag 4. april på Kråkstad klubbhus.

Saksliste og nødvendige vedlegg fremkommer av linkede dokumenter under.

Årsmøte for 2015

Årsmøte for Ski IR 2015 avholdes torsdag 31 mars kl 19.00 på Langhuset

Årsmøte for 2014

Ski idrettsråds årsmøte for 2014 avholdes mandag 23. mars 2015 på Siggerud ILs klubbhus kl 19.00.

Årsmøte for 2013

Ski idrettsråds årsmøte for 2013 avholdes tirsdag 25. mars 2014 på Kråkstad ILs klubbhus.

Årsmøte for 2012

Ski idrettsråds årsmøte for 2012 ble avholdt torsdag 21. mars 2013 i Follo FKs lokaler i Industriveien 3A i Ski.

Årsmøte for 2011

Årsmøtet for 2011 ble avholdt 22. mars 2012 på Langhuset i Langhus.

Årsmøte for 2010

Årsmøtet for 2010 ble avholdt 29. mars 2011 i Siggerud ILs klubbhus.

Årsmøte for 2009

Årsmøte for 2009 ble avholdt 23. mars 2010 i Kråkstad ILs klubbhus.

Årsmøte for 2008

Årsmøte for 2008 ble avholdt 26. mars 2009 på klubbhuset i Ski idrettspark.