Idrettspolitisk årshjul

 

15. januar:

Ski kommune sender spillemiddelsøknader til fylkeskommunen.

20. april:

Innen 20. april sender Ski idrettsråd til Ski kommune en samlet prioritert ønskeliste av idrettsprosjekter som skal inn i investeringsbudsjettet (alle prosjekter som har en kostnad for Ski kommune må inn i investeringsbudsjettet)  

21. april - 1. mai:

Administrasjonen i Ski kommune jobber med forslagene, rådmannen legger frem de prosjektene han kan gå for mot politikerne. Skrivefrist for sak er begynnelsen av mai.

Juni:

Investeringsbudsjettet vedtas i KST.

September:

Ski idrettsråd tar en gjennomgang av handlingsprogrammet og prioriteringene der. 

Oktober/november:

Handlingsprogrammet for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv behandles i utvalg.  

1. desember:

Idrettslagene må melde inn sine ønsker for kommunale idrettssaker/prosjekter til Ski idrettsråd innen 1 desember på dette skjema.

1. desember:

Søknadsfrist til Ski kommune om søknader for spillemidler til realiserbare nærmiljøanlegg og ordinære anlegg med oppstart neste år.