Idrettsprisen

Ski idrettsråds idrettspris

Ski Idrettsråd deler ut Idrettsprisen som honnør til mottakeren for verdifull innsats for idrettslivet i kommunen. Idrettsprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som har eller har hatt nær tilknytning til idretten i Ski kommune. Prisen skal normalt tilfalle én mottaker, men den kan deles dersom forholdene tilsier det.

 

Idrettsprisen 2016

Idrettsrådet tar nå imot forslag til kandidater for Idrettsprisen 2016. Du finner oversikt over retningslinjer under.

Klikk på denne linken for å sende inn forslag.


Retningslinjer for Ski idrettsråds idrettspris

Vedtatt på årsmøte 22. mars 2012.

 1. Ski Idrettsråd deler ut Idrettsprisen som honnør til mottakeren for verdifull innsats for idrettslivet i kommunen.
 2. Idrettsprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som har eller har hatt nær tilknytning til idretten i Ski kommune. Prisen skal normalt tilfalle en mottaker, men den kan deles dersom forholdene tilsier det.
 3. Idrettsprisen består av et stipend til en verdi av kr. 5.000,- og et diplom.
 4. Juryen består av:
  - Leder av Ski Idrettsråd som også er juryformann og som har dobbeltstemme ved likhet
  - Leder av Utvalg for oppvekst og kultur i Ski kommune
  - En representant for Østlandets blad
  - Siste vinner av idrettsprisen
 5. Fristen for å komme med forslag er 15 januar hvert år, forslagsfristen kunngjøres. (Frist endret fra 15 september)

Kriterier som legges til grunn for vurdering og tildeling av Idrettsprisen:
Kandidaten har gjort en innsats utenom det vanlige innenfor et eller flere av følgende områder:

 • Dommer
 • Tillitsvalgt
 • Arrangementsansvarlig
 • Trener
 • Leder
 • Aktiv - aktiv utøver som over tid har hatt betydning for andre gjennom sine resultater og forbilledlige oppførsel

Tidligere vinnere av idrettsprisen

 • 2015  Lisbeth Brosvik Coste
 • 2014  Erik Leonard Sørensen
 • 2013  Jan Magnor
 • 2012  Svein Markestad