Lokale aktivitetsmidler (LAM)

LAM midler for 2018 er fordelt

Da er LAM midlene for 2018 fordelt.

Se informasjonen nedenfor for fordelingen.

Informasjon om endelig fordeling av LAM midler 2018

LAM fordelingen 2018

LAM midler 2018 – Søknadsfrist 15. august 2018

LAM midler 2018 – Søknadsfrist 15. august 2018

Til idrettslag i Ski kommune

                                         3. juli 2018

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte.

Les mer om LAM-midlene på Idrettsforbundets nettsider her…

Ski Idrettsråds retningslinjer for fordeling av LAM ble vedtatt på årsmøtet i 2016: 

Totalt skal Ski Idrettsråd fordele kroner 2 503 738,- for 2018. Hodestøtte fordeles etter grunnlagstallene i Idrettsregistreringen, mens de resterende 15 prosent, kroner 375 561 fordeles etter søknad. Søknader som stimulerer aktivitet prioriteres, jmf Ski Idrettsråds tildelingskriterier. Vi ber om realistiske søknader innen 15. august! Søknadene vil så bli behandlet og oversendt Akershus Idrettskrets for utbetaling.

Benytt søknadsskjema på link nedenfor.

Søknadsskjema LAM

Søknadsskjema LAM

Tidligere års tildelinger