Viktige datoer og søknadsfrister

15 januar

Innsendelse av forslag til Idrettsprisen

Februar - Klubbens årsmøteinnkalling

Klubbens årsmøteinnkalling skal sendes minst 1 mnd før årsmøte dato, direkte til medlemmene eller på lagets internettside samt informere Ski idrettsråd.

15. mars - Søknad til allment kulturarbeid i Ski Kommune

Det kan søkes om grunntilskudd, aktivitetstilskudd og driftstilskudd. Se retningslinjene for tilskuddene. Søknad på eget skjema sendes til Kultur og fritid.

1. mai  - Søknad om fast leie/bruk av lokaler i kommunale bygg

Søknad om fast leie/bruk av lokaler i kommunale bygg (gymsaler, aulaer, Langhuset, svømmehaller m.fl.) til vintertrening (september-april). Søknad på eget skjema sendes til Kultur og fritid.

1. mai - Søknad treningstid i de kommunale gymsaler og haller

Søknad om treningstid i de kommunale hallene; Ski- Langhus- Siggerud- Follo Trykk arena og Kråkstadhallen. Søknad på eget skjema sendes til Kultur og fritid. Søknad om treningstid i Alliansehallen, sendes til Ski IL Alliansen.

Søknadsskjema idrettshaller

Retningslinjer halltidtildeling

Søknadsskjema gymsaler

Les mer om kommunes utleie av lokaler på kommunens nettsider. 

15 august - Lokale Aktivitetsmidler (LAM)

Fordeling av LAM gitt fra Kirke og Kultur Departementet. Fordeles av Idrettsrådene direkte til idrettslagene. Info om søknadfrister sendes fra Ski Idrettsråd til alle idrettslag i god tid.

September/oktober - Høstmøte med idrettslagene

Ski idrettsråds høstmøte med idrettslagene. Innkalling sendes ut til alle medlemslagene når dato er fastsatt.

15. oktober - Forslag til "frivillighetsprisen" til AIK

Frist for innsending av forslag til ”frivillighetsprisen” til AIK

25. oktober - Søknad banedisponering kommunale idrettsparker

Frist for å sende inn søknad om banedisposisjoner, bruk av utearealer i de kommunale idrettsparker til alle arrangementer for påfølgende sesong. Søknad sendes til:
Ski kommune, Kultur og fritid, Pb 3010, 1402 Ski eller på epost: anne.b.hogstad@ski.kommune.no

1. desember - Søknad om spillemidler til realiserbare nærmiljøanlegg og ordinære anlegg

Søknadsfrist til Ski kommune om søknader for spillemidler til realiserbare nærmiljøanlegg og ordinære anlegg med oppstart neste år. Søknad sendes fra idrettsanlegg.no. Søknadskjema spillemidler

1. desember - Søknad om kommunale idrettsaker/prosjekter

Idrettslagene må melde inn sine ønsker for kommunale idrettssaker/prosjekter til Ski idrettsråd innen 1 desember på dette skjema.

Oppdatert 3. april 2018