Treningstid i kommunale gymsaler og idrettshaller

Tildeling av treningstid i kommunale gymsaler og idrettshaller haller høst 2018 - høst 2019

Frist for søknad om treningstid i kommunale gymsaler og idrettshaller perioden høst 2018 til høst 2019 er 1. mai 2018. 

Tildelingen skal sendes til søkere av Virksomhet for Kultur og fritid i Ski  kommune senest 15. mai

Retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale idrettshaller (revidert på årsmøte 31  mars 2016)

Kommentarer på tildelingen sendes til Virksomhet for Kultur  og fritid i  Ski kommune innen 22. mai

Svar på kommentarer og endelig tildeling oversendes til søkere senest 10. juni. 

Frist for søknad om treningstid i gymsaler perioden høst 2018 til høst 2019 er 1. mai 2018. 

Søknadsskjema gymsaler

Les mer om kommunes utleie av lokaler på kommunens nettsider.

Oppdatert 3. april 2018